The Secret of Borderline

The Secret of Borderline is gebaseerd op eigen bevindingen en ervaringen. Er kan dus nooit en in geen geval sprake zijn van enige medische claims of geneeskundige insinuaties, thans mijn verhaal gebaseerd lijkt op een ‘gegeneraliseerd weten’ van toepassing op iedereen. Dit is enkel een vorm van projectie en een wens die ik heb voor iedereen. Raadpleeg voor de huidig opengestelde medische kennis alleen de maatschappelijk verantwoorde kanalen.

De ziekte van deze eeuw, Borderline. Een zware term die meteen mag reduceerd worden tot Emotieregulatiestoornissen. In de meeste gevallen is sprake van bindingsangst en verlatingsangst in combinatie met een onderdrukte persoonlijkheid en een onzeker zelfbeeld al meer dan voldoende en de persoonlijkheidsstoornis erachter compleet onterecht.

Het geheim achter borderline, voor symptomen die alleen kenbaar worden binnen relaties, is de spirituele zekerheid om niet door het leven te gaan met de verkeerde partner.

Partners die geen tweelingziel-achtige relatie hebben met elkaar op zielsniveau, zijn hier om elkaar dingen te leren in een beperkte periode van hun leven. Ze zijn gewaand om de beste relaties te zijn die je ooit in je leven hebt gehad, maar minstens evenveel gedoemd om deze op hoger niveau ook weer af te breken en los te laten. Dat gebeurt vrijwel automatisch en zonder echte hartzeer gezien de opspelende heftige borderline symptomen. Dit is een herhalend fenomeen totdat je voldoende lessen geleerd heb en je klaar bent om je Twin te ontmoeten.

Mijn eerste fysieke en emotionele reactie op het binnenkomen van dit fenomeen wil er nu net één zijn van hartzeer samen met verslagenheid. Vanaf dat moment was de drang om te streven naar alleen de relatie met de persoon die mijn wederhelft was, allesoverheersend. Eén grote fout, want dat is nu meestal net niet het eerste dat iemand zal nodig hebben in zijn/haar huidige fase van spirituele ontwikkeling. Eens je je daarvan bewust bent en ruimte laat voor relaties die misschien niet Everlasting zijn, maar de andere wel een kwaliteitsvol persoon lijkt, heb je al een grote stap gezet en blokkades overwonnen. Je laat op dat moment als het ware je doel zelf los (bewust) om te kijken hoe je een pad kan aanleggen naar jouw doel (onbewust).

Een andere grote laksheid is het feit dat veel mensen denken: ‘Wat moet gebeuren, zal gebeuren en de ware zal wel op het juist tijdstip en zonder enige moeite op mijn pad komen.’ Juist. Maar het vergt activiteit, flow van energie en de wil en doorzettingsvermogen om je wens te bereiken zonder er actief mee bezig te zijn. Het is misschien niet noodzakelijk, maar het vertraagt het proces tenminste niet door onnodig op je lauweren te rusten. Veel hangt dan natuurlijk ook af van je mentale toestand en zelfvertrouwen of je al dan niet initiatieven kan en wil nemen.

Er zijn natuurlijk nog een aantal randvoorwaarden om tot je Twin te komen. Dat zijn als vanzelfsprekend die van jouw Zielenplan, waar je in eerste instantie geen toegang tot krijgt. Daarover het volgende citaat:

“You’ve stumbled upon a door where your mind is the key. There are none who will lend you guidance, these trials are yours to conquer alone. Entering the plan will take more than mere logic and strategy, but the criteria are just as hidden as what they reveal. Find yourself, and you will find the very thing hidden behind your person. Beyond here is something like Utopia— Beyond here is the Universe.
Your brain is a mirage.”

Feit is wel dat als je je bewust bent van het bestaan van Twins (of je het nu tweelingsziel, tweelingsvlam of soulmate noemt), dit doel voor ogen gesteld hebt en je je leven als voldoende volwaardig beschouwt, met uitzondering van de twin zelf wel te verstaan, er je dan nog weinig in de weg zal gezet worden om hem/haar te ontmoeten.

Op het ogenblik dat je je Twin na dit hindernissenparcours ontmoet hebt, is er meteen een klik en sprake van liefde op het eerste gezicht, eender welke eerste indruk je maakt. Twins zijn voldoende op elkaar afgestemd om elkaar onbewust te herkennen. Het duurt ook niet lang of je krijgt de ervaring dat je elkaar al heel lang kent.

Ook lijken na verloop van tijd alle relationele moeilijkheden en problematieken, lees borderlinesymptomen, (waarvan je al vond dat ze nooit bij jou pasten en die anders na een voor jezelf bekende sperperiode automatisch opspelen) te verdwijnen met het vallen van de noorderzon.

En last but not least. Er is nog een security check voor Twins. Als je het na verloop van tijd wel welletjes geweest vind met al die gelijklopende kenmerken en signalen dat er meer is tussen jullie, wordt het eens tijd om de horoscopen te vergelijken.

De horoscopen van Twins (Zonneteken, Ascendant en Maanteken vormen op de horoscoopcirkel altijd een Davidster. Niet compleet mooi recht, maar wel binnen de juiste marge. Bij mij was het zelfs het geval dat mijn zonneteken overeen kwam met haar maanteken. Dat is dus als het ware een perfecte Ying Yang bovenop de gevormde Davidster.